Maroš KLÁTIK

is a prominent soloist and chamber player in Slovakia and abroad. He studied at the Conservatory Bratislava, Janacek Academy in Brno and Music Academy in Bratislava – PhD.
He is a winner of several international competitions (International Competition of Young Performers 2006 – Vienna /Austria/, Kaukko Sorjonen Foundation 2008 – Jyväskylä /Finland/, Yamaha Music Fundation of Europe YMFE 2008 – Brno /Czech Republic/).

He participated in the master classes focused on the interpretation of German and French compositions in Lübeck (Germany) and the master classes in Meissen (Germany) where he achieved Rotary Club Award. In 2007 he won scholarship at Hochschule für Musik in Dresden (Germany) in the class of Arkadi Zenziper.

He performed as the soloist with many prominent Slovak and foreign orchestras, e. g. Moravian Philharmonic, Bohuslav Martinu Philharmonic, Slovak State Philharmonic, Slovak Sinfonietta, Slovak Chamber Orchestra.

He performed as the soloist and chamber player at many music festivals, e. g. Janacek festival in Brno (Czech Repuplic), Pianoforte fest Meissen (Germany), Pazaislio muzikos festivalis Kaunas (Lituania), Chopin festival Gaming (Austria), Bratislava music festival.

On the present he specializes in the music of Johann Sebastian Bach and the authors of 20th century. His first profile CD was released in 2014 and it contained the pieces of the Slovak composers.

He performed in many European and Asian countries and in the USA. He was a pedagogue at Janacek Academy in Brno and Music Academy in Bratislava. Currently he is engaged in the Music Academy in Banska Bystrica.

Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu nemeckej a francúzskej piesne v Lübecku pod vedením Rudolfa Jansena a Christy Pfeiler. Zúčastnil sa tiež majstrovských kurzov v Meissene, kde získal cenu Rotary clubu.
V roku 2007 bol štipendistom na Hochschule für Musik v Drážďanoch v triede Arkadiho Zenzipera.
V rokoch 2007 – 2018 pôsobil ako sólista Moravskej filharmónie Olomouc, Janáčkovho akademického orchestra Brno, Filharmónie Bohuslava Martinů Zlín, Západočeského symfonického orchestra Mariánské Lázně, Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, Štátnej filharmónie Košice a Štátneho komorného orchestra Žilina.
Ako sólista a komorný hráč účinkoval na mnohých hudobných festivaloch ako Janáčkov festival Brno (Česká republika), Galéria hudby Nitra, Musica nobilis Spiš, Pianoforte fest Meissen (Nemecko), Pažaislio muzikos festivalis Kaunas (Litva), Chopin festival Gaming (Rakúsko), Bratislavské hudobné slávnosti. Zároveň je pravidelným hosťom festivalu Albrechtína (Ne)známa hudba.
V súčasnosti sa špecializuje najmä na hudbu Johanna Sebastiana Bacha a autorov 20. storočia. Nahral profilové CD s dielami slovenských skladateľov Vladimíra Godára a Martina Burlasa.
Koncertoval v mnohých krajinách Európy, USA a Ázie. Pedagogicky pôsobil na JAMU v Brne a VŠMU v Bratislave. Momentálne pôsobí ako odborný asistent na katedre klávesových nástrojov na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Konzervatóriu v Bratislave.